E-Learning

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਲਾ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ Online Link ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ |

ਜੇਕਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੈਬਸ / ਪੇਪਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ - ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢ ਸਕਦੇ ਹੋ|

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਂਨ ਨੰਬਰ:

Name Department Contact No.
Dr. Jaspal Singh Punjabi 9463374012
Prof. Jaspreet Singh Physical Education 9855521535
Prof. Kirti Sukhija Political Science 9855630220
Prof. Kulwinder Kaur History 9872450845
Prof. Manjot Maan Computer 7837855751
Prof. Veerpal Kaur Punjabi 7986828121


ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ |

This document was last modified on: 14-05-2022