ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ 

1 . ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ  (ਲੇਖਾ/ਅਮਲਾ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਰਕ), 95922-00649

ਦਰਜਾ ਚਾਰ

1. ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਚੌਂਕੀਦਾਰ)

2 . ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਾ (ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ)

3. ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਦਾਰ)
This document was last modified on: 06-05-2022